дата: 02.04.2019

Яким повинен бути сучасний кабінет хімії

Всюди, куди б ми не звертали свій погляд, нас оточують предмети та вироби, зроблені з матеріалів, які вироблені на хімічних підприємствах. «Широко простягає хімія руки свої в справи людські» — так образно висловився про науку, що вивчає перетворення речовин, видатний вчений М. В. Ломоносов ще 3 століття тому. Сучасний світ не може обійтися без побутової хімії. Розвиток будівництва важко уявити без використання продукції хімічної промисловості. Важливу роль має хімія у веденні сільського господарства, розвитку фармацевтичної, медичної та інших господарських галузей.

На уроках та факультативних заняттях в кабінеті хімії учні отримують теоретичні знання з предмета й закріплюють їх за допомогою практичних і лабораторних робіт, набувають досвіду безпечно використовувати хімічні речовини в повсякденному житті. Навчання хімії сприяє розвитку дослідницьких компетенцій учнів, розвиває мислення (аналіз і синтез, порівняння та узагальнення, висунення, підтвердження або спростування гіпотез і т. д.).

Обладнання кабінету хімії

За умовами естетичного оформлення кабінету, наявності сучасного обладнання й доцільного його використання в ході уроку, створюється комфортна для учнів атмосфера класу та досягаються високі показники засвоєння нового матеріалу. Кращою мотивацією школярів для вивчення хімії є приклади того, як жили та здійснювали відкриття видатні вчені хіміки. Тому для оформлення кабінету доцільно використовувати портрети цих людей та їх висловлювання.

Важливу роль в оснащенні кабінету хімії (http://labora.com.ua/catalog/kabinet_himi) відіграють засоби інформаційно-комунікативних технологій (ІКТ). Система мультимедійного викладання з’єднує комп’ютер вчителя з проектором. Інтерактивний екран і проектор допомагають легко і зручно працювати на уроці як вчителю, так і кожному учню. Найменші об’єкти зображуються чітко, а можливості взаємодії: вчитель — учень, відкривають нові можливості для якісного надання навчальної інформації та контролю за її засвоєнням.

Серед обладнання загального призначення у кабінеті доцільними будуть демонстраційні та навчальні колекції й моделі високої якості з різних тем, лабораторний посуд. Наприклад:

  • Набори роздавальні для складання моделей молекул (учнівські); набори хімічних реактивів, колби, мензурки, склянки, лійки, пробірки, спеціалізовані місткості тощо.
  • Прилади для отримання речовин та ілюстрації законів, наприклад: прилади для визначення складу повітря; отримання галоїдоалканів, речовин у твердому вигляді ПРВ; окиснення спирту над мідним каталізатором; для дослідів з електричним струмом (ПХЕ); для ілюстрацій закону збереження маси речовини, залежності швидкості хімічних реакцій від умов, отримання та збору газів.
  • Інші прилади: терези та різні термометри, плитка електрична, мікроскопи тощо.

Обладнання кабінету процес тривалий, він майже не припиняється, вимагає постійного оновлення і вдосконалення.
Замовити та купити необхідне обладнання для кабінету хімії можна в «Лаборі» (http://labora.com.ua/pro_nas) — магазині сучасного навчального обладнання для нової української школи. Доставка куплених товарів здійснюється по всій Україні.

НАШ ЕКСПЕРТ РАДИТЬ ПОЧИТАТИ ЦЕ

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *